Vi starter opp teateråret igjen!

Hei alle sammen!

Nå starter vi opp igjen etter ferien.

Første samling blir onsdag 26.august, kl. 18-21 på Bjørkelangen vgs.

Vi starter med et kort infomøte kl 18.00.

Vi ønsker nye og gamle medlemmer fra 10 år velkommen til moro og sprell.